Slide background

TELEFÖRRÅDET 1, OSKARSBERG 1,
SVANBERGSLYCKAN 4, KURÖD 4:39

DENNA FOND ÄR SÅLD.

Pro Value Fastighetsfond 4 AB

Uddevalla


Teleförrådet 1, Oskarsberg 1, Svanbergslyckan 4 och Kuröd 4:39 i Uddevalla.


Fastigheterna ligger utmed motorvägen, belägna på Kuröd – Uddevallas största industriområde, samt på Hovhult i närheten av fjärrvärmeverket.

Fastigheterna är väl underhållna samt mycket flexibla - för olika användningsområden. Låg hyresnivå samt ett stort antal hyresgäster medför låg risknivå och en trolig god värdetillväxt.
  • Teleförrådet 1, Oskarsberg 1, Svanbergslyckan 4, Kuröd 4:39

    Byggår: 1969-1989
    Kontorsyta: 726 kvm
    Industri/lager: 12 797 kvm
    Tomtareal: 46 313 kvm