Slide background

HÖGSBO 40:3

DENNA FOND ÄR SÅLD.

Pro Value Fastighetsfond 8 AB

Högsbo 40:3


Byggnaderna som innehåller främst kontorslokaler och verksamhetslokaler är väl underhållna. Närmaste granne är Köpcentrat 421 i Högsbo industriområde. Köpcentrat är under stark expanssion med flera stora handelskedjor. Nya vägar har anlagts för att öka tillgängligheten till fastigheten som har ett mycket bra skytläge.

  • Högsbo 40:3

    Byggår 1985, 1987
    Lokalyta 2 552 kvm